Ugens gang

Motorikdag og turdag

Vi har en fast motorikdag, som oftest foregår i vores dertil indrettede gymnastikkælder, og så har vi en ugentlig turdag ud af huset.

 

Dagens aktiviteter
Hver morgen samles vi og hilser på hinanden, taler om hvad dagen byder på, og dernæst starter dagens aktiviteter, og fx arbejder vi meget med science, hvor vi følger børnenes initiativer og bygger videre på disse. Vi er som udgangspunkt ude at lege mindst 1 gang om dagen. Gerne både før og efter frokost. Den ene legeplads om formiddagen, og den anden om eftermiddagen.
Vi deler os gerne op i de forskellige børnehavegrupper når det lader sig gøre. Det giver plads, rum og mulighed for fysisk udfoldelse. Men børnene nyder også at være sammen med de øvrige grupper, så dette gør vi naturligvis også flere gange ugentligt, så de kan danne venskaber på tværs af grupperne.

Det er pædagogens opgave, at vi kommer rundt om hele barnet – at vi inddrager de 6 læringstemaer i vores daglige arbejde med børnene.
Vi lægger meget energi i at se det enkelte barn og deres forskellige udfordringer og kompetencer. Det gøres ved, at vi er sammen i den store gruppe, hvor vi kigger på gruppedynamikkerne, samarbejde og venskaber på tværs, men også deler os op i mindre grupper når vi arbejder med børnene.