Førskolebørn

Vi samler førskolebørnene flere gange ugen. Vi arbejder på at gøre børnene skoleparate; give dem følelsesmæssig robusthed, tid til fordybelse, selvstændighed, nysgerrighed, behov og lyst til at tilegne sig ny viden og begyndende interesse for bogstaver og matematiske begreber.

Vi stiller krav og udfordringer, som vil motivere dem til at se sig selv som de store børn. Der laves aktiviteter både inde og ude året rundt.

Vi samarbejder også med den lokale skole, tager på besøg, og får genbesøg, deler viden og bruger hinandens kompetencer.