Opskrivning og priser

Pedersborg Børnehus administrerer, som privatinstitution, selv sin venteliste.

Kommunen kan ikke visitere børn direkte til Pedersborg Børnehus børnehave eller vuggestue.

Barnet kan blive skrevet op på ventelisten uanset, hvilken kommune det bor i og allerede umiddelbart efter fødslen. Tilskuddet følger barnet og prisen for en plads ligger tæt på de samme priser, som kommunens øvrige børnehaver og vuggestuer.

 

Det er gratis at blive skrevet på ventelisten.

Der er 2 måneders opsigelsesfrist ved opsigelse/udmeldelse af accepteret plads. 

 

I skal dog være opmærksom på følgende, at selvom tilskuddet følger barnet, kan det tidligst udbetales til Pedersborg børnehus fra den dato, hvor barnet ville være blevet tilbudt en plads i kommunen.

Det betyder, at dit barn skal være skrevet op til et pasningstilbud i Pedersborg børnehus og samtidig være opskrevet i bopæls kommunen efter de almindelige kommunale venteliste regler. Forældrene skal på det tidspunkt, hvor kommunen anviser en plads, informere den kommunale pladsanvisning at I vælger pladsen i Pedersborg Børnehus i stedet for det kommunale tilbud.

 

Værd at vide som forældre i en privat daginstitution. 

Forældrenes mulighed for gøre indflydelse gældende, drøfte pædagogiske spørgsmål, økonomi - ris og ros sker udelukkende gennem den daglige leder, samt forældrebestyrelsen.

Dvs. adgang til f.eks. klage muligheder er også igennem lederen og formanden for bestyrelsen - og stilles ikke til Sorø Kommune.

 

Forældrebetaling i 12 måneder 2024: 

 

 

Vuggestue

Pris pr. måned

3.850,-

 

            

Børnehave

Pris pr. måned

2.250,-

 

 

Opskrivning og priser

Udfyld formularen for at få dit barn skrevet op til en plads i institutionen.